Neúmornost

Význam: Neúmornost je schopnost neustále pracovat, bez ohledu na únavu a překážky.

Slovo neúmornost je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k neúmornost

Neúnavnost je schopnost udržet vysokou míru energie a motivace, i když jsou podmínky těžké.

(bez definice)

Trvalost je schopnost předmětu nebo systému přetrvat po delší dobu bez ztráty funkčnosti.

Vytrvalost je schopnost trvale udržovat úsilí i přes překážky a neúspěchy a dosáhnout stanoveného cíle.