Nestydatý

Význam: Nestydatý se odkazuje na osobu, která se nehanbí projevovat své myšlenky, názory nebo emoce.

Slovo nestydatý je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 15 synonym.

Synonyma k nestydatý

Drzý znamená nezdvořilý, neuctivý a arogantní; nadutý, domýšlivý a zarputilý.

Hanebný je to, co je podlé, ohavné a neslušné, co je obzvlášť odporné a hanlivé.

Kluzký se odkazuje na povrch, který může být obtížné udržet se na něm, často kvůli jeho mazlavosti nebo nepřilnavosti.

Lascívní je adjektivum, které se vztahuje k používání sexuálních výrazů nebo gest, které mají na lidi vyvolat sexuální touhu.

Mimořádný = velmi významný, neobvyklý, výjimečný, mimořádný, nadstandardní, vynikající.

Necudný znamená nepřístojný, nechutný, nevhodný, nezdvořilý, neuctivý, vulgární.

Nemravný je to, co je společensky nežádoucí, nevhodné, ohavné nebo nečestné.

Neslušný je chování, které je neuctivé, nezdvořilé nebo nevhodné.

Nestoudný znamená nevhodný, neslušný, drzý nebo vulgární.

Obscénní znamená nepatřičné, vulgární nebo neslušné.

Oplzlý znamená nechutný, hrubý, nehezký, sprostý, odpudivý a neslušný.

Opovážlivý je člověk, který se odváží jednat nebo konat něco riskantního, nebezpečného či nezvyklého.

Troufalý znamená odvážný, drzý nebo statečný, vyznačující se nezdvořilostí, nesmlouvavostí nebo bezohledností.

Veliký znamená velký nebo silný; velká velikost nebo síla; obrovský nebo impozantní.

Vysoký znamená mít velkou výšku nebo být nad standardem.