Nesrozumitelný

Význam: Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

Slovo nesrozumitelný je složena z 1 slova, obsahuje 14 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k nesrozumitelný

Nejasný je něco nerozluštitelného, nejasného, neurčitého nebo nejasného.

Nepochopitelný je to, co je složité pochopit nebo nesrozumitelné.

Nezřetelný: nesrozumitelný, nejasný, nečitelný, nerozlišitelný, těžko pochopitelný.

Srozumitelný = jasný, pochopitelný, zřejmý; lze pochopit bez obtíží, je snadno srozumitelný.