Neosobní

Význam: Neosobní: bez souvislosti s nějakou konkrétní osobou; neosobní znamená bez lidského vlivu.

Slovo neosobní je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k neosobní

Objektivní: bez zaujatosti, vyvážený, nestranný; vyjadřuje nezaujatou pravdu a fakta, nikoli subjektivní názory.

Odměřený (tón) znamená definovaný, pevný a pravidelný rytmus nebo tón.

Upjatý je člověk se stálými přísnými názory, který se nedokáže otevřeně chovat k ostatním.