Nehybnost

Význam: Absence pohybu; stav, kdy není možné se pohnout nebo se hýbat.

Slovo nehybnost je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k nehybnost

Akineze je stav nebo porucha, která způsobuje, že osoba nemůže provádět cílené pohyby.

Bezvládnost je stav, ve kterém člověk nemá žádnou schopnost sám sebe řídit nebo rozhodovat.

Nepohnutost znamená stav, kdy se něco ani nesnaží, ani se nehýbe, ani se nezmění.

Nepohyblivost je stav, ve kterém se osoba nebo věc nemůže pohybovat nebo se hýbat, protože je fyzicky zablokována.

Nepružnost je schopnost odolávat změnám, je to odmítání změny nebo odpor vůči změně.

Ochrnutí je lékařský termín pro úplnou nebo částečnou ztrátu pohyblivosti v důsledku poranění nebo onemocnění míchy.

Pevnost je schopnost materiálu vyvinout vysoké napětí před prasknutím nebo deformací.

Statičnost je schopnost se potlačit a zůstat v klidu, být nehybný a odolávat změnám.

Strnulost je stav, kdy člověk pociťuje neschopnost pohybu, při kterém se svaly stávají nehnutými a křečovitými.