Nechť

Význam: Nechť znamená přání, požadavek nebo žádost, aby něco bylo provedeno nebo aby se něco stalo.

Slovo nechť je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k nechť

Aby

Aby - sloveso používané k vyjádření úmyslu nebo cíle něčeho, co chceme dosáhnout nebo dokončit.

"Ať" je zájmeno, které se používá k vyjádření přání, požadavků nebo naléhavosti.

Budiž je slovo obecného významu, které znamená ať se stane, ať se uskuteční, ať se splní.

Být - existovat, být přítomný; žít, prožívat život; být vnímán, znamenat něco.

I kdyby je slovo, které označuje podmínku, která by existovala, i kdyby se jiná situace nevyplnila.

I když - přestože, za předpokladu, navzdory tomu, navzdory okolnostem.

Třebas je zkratka slova "třebaže", které označuje, že následující věta není nutně pravdivá.