Názvoslovný

Význam: Názvoslovný je systém slovního tvůrčího postupu, který se používá k vytváření názvů pro věci, jevy, pojmy nebo koncepty.

Slovo názvoslovný je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 1 synonymum.

Synonyma k názvoslovný

Terminologický se vztahuje k systematickému pojmenování výrazů a pojmů v určitém oboru.