Natlačit

Význam: Natlačit znamená tlačit nebo stlačovat do menšího prostoru. Může to být tlačení osoby nebo věci do malého prostoru, nebo přinutit někoho nebo něco dělat něco, čeho by jinak nebyli ochotni.

Slovo natlačit je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k natlačit

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

Natěsnat znamená přitlačit či utáhnout něco, aby se zabránilo vniknutí vody, vzduchu nebo jiných látek. To se obvykle dělá šroubováním, lepením nebo páskováním.

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.