Místo

Význam: , kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

Slovo místo je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 14 synonym.

Synonyma k místo

Funkce je matematický pojem popisující vztah mezi dvěma nebo více proměnnými. Jsou využívány k předpovídání hodnot a vytváření výstupů zadáním vstupů.

(bez definice)

Město je obec s vysokou hustotou osídlení, která poskytuje obyvatelům služby, infrastrukturu a rozmanité kulturní a sociální aktivity.

Obec je malá místní vládní jednotka, která se skládá z domorodých obyvatel, kteří mají určitá práva pod správou místní vlády.

Osada je malá obec s obyvateli, kteří obvykle žijí v oblasti venkovského charakteru.

Parcela je pozemek, který je vymezen danou hranicí a má určitou výměru čtverečních metrů.

Pořadí je uspořádání nebo řazení něčeho podle určitých pravidel.

Postavení je pozice, ve které se člověk nachází ve společnosti. Závisí na ekonomickém, politickém a společenském statusu.

Povolání je zaměstnání nebo profese, kterou osoba vykonává pro výdělečný účel.

Pozemek je parcela půdy určená pro výstavbu, zemědělskou činnost nebo jiné účely.

Půda je vrstva hornin, která tvoří horní část zemského povrchu, ve které může rostlinstvo růst a rozvíjet se.

Působiště je místo, kde je někdo nebo něco zapojeno do činnosti nebo aktivit.

Sedadlo je nábytkový kus, který se většinou používá ke sednutí, odpočinku nebo relaxaci.

Úřad je veřejná instituce nebo státní orgán, který přijímá a vykonává zákonné povinnosti.