Mísit

Význam: Mísit znamená smíchání dvou nebo více látek, často jako součást výrobního procesu.

Slovo mísit je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k mísit

Míchat znamená směšovat dvě nebo více ingrediencí dohromady, aby vytvořily jednotnou směs.

Plést si znamená dělat zmatky nebo být ve zmatku, zmýlit se, dělat chyby, nesprávně interpretovat informace nebo situace.

Prolínat znamená propojovat se navzájem dvě nebo více prvků, tvořící jeden celek.

Směšovat znamená mísit nebo kombinovat věci, aby se vytvořil nový produkt.

Spojovat znamená vytvářet vztahy mezi různými věcmi nebo lidmi, například za pomocí spojení, propojení nebo kombinace.

Zaměňovat znamená vyměňovat jednu věc za druhou, nebo místo jedné věci dávat jinou.