Minimalizovat

Význam: Minimalizovat znamená snížit na minimum, omezit, zredukovat nebo zmenšit.

Slovo minimalizovat je složena z 1 slova, obsahuje 13 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k minimalizovat

Maximalizovat znamená dosáhnout nejvyššího možného stupně čeho, což může být např. zisku, výkonu nebo spokojenosti.

Snižovat znamená zmírnit, omezit nebo snížit příslušnou míru, počet, velikost či hodnotu.

Zmenšovat znamená snižovat velikost nebo množství něčeho.