Milenka

Význam: Milenka je žena, která trvale nebo pravidelně miluje jiného muže, aniž by s ním měla oficiální vztah.

Slovo milenka je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k milenka

Dívka je mladá žena, obvykle ve věku od dětství do dospělosti.

Milá je adjektivum vyjadřující přátelskost, laskavost, náklonnost nebo lásku.

Miláček je vyjádření lásky a náklonnosti. Je to člověk, který je druhému blízký a ceněný.

Partnerka je osoba, která je ve vztahu s druhým partnerem, obvykle v partnerském, manželském nebo milostném vztahu.

Přítelkyně je osoba, kterou si vážíte a na kterou se můžete obrátit o pomoc, podporu nebo doporučení. Je to někdo, vůči komu cítíte lásku a úctu.