Míchat

Význam: Míchat znamená smíchat různé ingredience dohromady, aby vznikl požadovaný produkt.

Slovo míchat je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k míchat

Hníst je proces rozkladu organických látek, který buď produkuje teplo nebo napomáhá uvolňování živin pro růst rostlin.

Mísit znamená smíchat více ingrediencí rozdílného původu dohromady, aby vytvořily připravené jídlo nebo nápoj.

Plést znamená vzájemně propojovat jednotlivé vlákna nebo vlákena tak, aby vznikl ucelený výrobek.

Přehazovat = vyměňovat si pořadím karty, poté co jsou rozdány.

Přeskupovat znamená upravovat nebo přemístit položky, aby vytvořily nový uspořádání.

Promíchávat znamená míchat nebo smíchat různé ingredience, komponenty nebo prvky dohromady.

Rozčilovat se znamená projevovat silnou negativní emoci a nespokojenost vůči něčemu.

Míchat, kombinovat, slučovat, přimíchávat.

Smíchávat znamená míchat nebo kombinovat různé složky nebo části dohromady.

Zaměňovat znamená vyměnit či nahradit jeden předmět nebo jev druhým.

Zlobit se znamená chovat se nezdvořile, neuctivě nebo darebácky k někomu nebo něčemu.