Malý

Význam: Malý je opakem velkého, označuje menší velikost, méně čísel, méně množství, většinou nižší hodnoty.

Slovo malý je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 14 synonym.

Synonyma k malý

Bezvýznamný je něco, co není důležité, co nemá žádnou váhu ani hodnotu.

Vztahující se k dětem, přizpůsobené jim nebo vhodné pro ně; odlišné od dospělého světa.

Drobný se obvykle používá k označení malých objemů, počtů nebo výšek, například malejch peněz, malého počtu lidí nebo malé výšky.

Malicherný je adjektivum označující věci nebo činy, které jsou prohloubeny detailním zkoumáním nebo jsou zbytečně komplikované.

Nedospělý je osoba, která ještě nedosáhla dospělosti a ještě není plně zralá.

Nedůležitý: nevýznamný, bezvýznamný, nepodstatný, nedůležitý, nezávažný, nevýznamný.

Nepatrný: velmi malý, zanedbatelný, skoro nepostřehnutelný.

Malý, nepatrný; skromný, nevýznamný; příliš malý na to, aby byl zaznamenán.

Nicotný označuje něco velmi malého, bezvýznamného nebo zanedbatelného.

Omezený znamená omezený pohled, omezenou schopnost vidět nebo vnímat a obecně omezené možnosti.

Podřadný je něco, co je nižšího postavení nebo kvality než to, co je normální.

Vedlejší se obvykle používá k označení něčeho, co je méně důležité nebo má menší význam než jiné věci.

Veliký znamená nesmírně velký, obrovský, neobvykle velký nebo důležitý.

(bez definice)