Málo

Význam: Málo znamená méně než obvykle, minimální množství nebo malá část.

Slovo málo je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 13 synonym.

Synonyma k málo

Brzy znamená rychle nebo už brzy, často se používá pro označení blízkého času.

Často se používá pro označení četnosti nebo výskytu něčeho. Znamená to "často" nebo "opakovaně".

Dlouho: trvání, délka času, vytrvalost.

Hodně je velké množství, často udávající míru nebo míru intenzity. Označuje něco, co je mnohem více než obvykle, nebo je to obecné slovo pro výraznou nebo velkou míru.

Krátce: krátce = kuře, stručně, ve zkratce.

Mnoho znamená velké množství, obvykle více než dost. Je to pojem, který se používá pro označení většího počtu nebo míry.

Nemnoho = malé množství, nevelké množství; ne moc, ale něco.

Nepříliš znamená "ne příliš, ne zcela, mírně, nijak zvlášť".

Neúspěšně, nedostatečně; nevalný je používán pro označení čehož/kohož, co/kdo je nedostatečný nebo slabý.

Poněkud znamená něco mezi málem a dostatečně, obvykle používané jako mírné zlepšení.

Poskrovnu znamená s obezřetností a šetřením, tj. činit cokoliv s minimálním množstvím úsilí či nákladů.

Trochu se vztahuje k malému množství čehokoli; může to být čas, peníze, energie atd.

Zřídka znamená vzácně nebo výjimečně; jedná se o opak často.