Maličkost

Význam: Maličkost je něco malého, obvykle nepatrného, nezávažného nebo nevýznamného.

Slovo maličkost je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k maličkost

Bezvýznamnost je stav, kdy něco nemá žádný význam ani hodnotu. Je to nedostatek významu, smyslu či hodnoty.

Detail je součástí většího celku, jehož význam je důležitý pro pochopení celku. Je to malá část, která může mít velký význam.

Drobnost je malá věc nebo částka, která je obvykle považována za nepodstatnou nebo nezávažnou.

Nepatrnost je malé, nevýznamné množství nebo velikost; zanedbatelná část.

Pakatel je formální a závazné vyjádření vůle nebo přání. Slovo se také používá pro návrhy nebo požadavky, které jsou učiněny s vědomím, že jsou závazné.

Titěrnost je stav nebo vlastnost něčeho malého nebo křehkého.