Legalita

Význam: Legalita je stav, ve kterém se člověk řídí zákonem a jeho jednání je v souladu se zákonem.

Slovo legalita je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k legalita

Ilegalita je jednání nezákonného, porušující zákony, nebo nelegální aktivity.

Zákonnost znamená dodržování zákonů nebo právních předpisů. Je to princip nebo zásada, která vyžaduje, aby všechny osoby a instituce respektovaly pravidla, která mají být dodržována.