Lamentovat

Význam: Lamentovat znamená vyjadřovat si hluboké bolesti nebo smutek; stěžovat si, vzlykat, volat po pomoci.

Slovo lamentovat je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k lamentovat

Bědovat znamená vyjadřovat si smutek, nespokojenost, hněv a zarmoucení.

Hořekovat znamená trvat na něčem a přesvědčovat ostatní, i když to není správné nebo žádoucí.

Kvílet znamená vytvářet křiklavý zvuk, jako je například křik ptáků či štěkot psů.

Naříkat je vyjádření smutku a bolesti silným pláčem a výkřiky.