Laciný

Význam: Laciný znamená levný a bezvýznamný; obvykle se užívá pro zboží nebo služby, které jsou za nízkou cenu, ale mají malou kvalitu.

Slovo laciný je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k laciný

Bezcenný je něco, co nemá žádnou hodnotu, nebo je nevýznamné.

Chatrný znamená velmi slabý, křehký, zranitelný nebo křehký.

Drahý znamená cenný, důležitý, hodnotný a vysoce ceněný.

Lehký znamená snadno se pohybující, přenášený nebo manipulovaný; lehčí než očekáváno nebo očekáváno.

Levný znamená laciný, nekvalitní, nízkou cenu.

Nákladný znamená poměrně drahý, nákladný výrobně, finančně nebo časově.

Nesnadný = obtížný, složitý, náročný, těžký, komplikovaný; obnáší značné úsilí uspět.

Nezasloužený: neoprávněný, nezískaný zaslouženou odměnou nebo potvrzením.

Obtížný je slovo, které označuje něco, co je těžké, složité, náročné či komplikované.

Povrchní se obvykle používá pro popis někoho, kdo nemá zájem o hlubší pochopení věcí, jen se zajímá o vnější záležitosti.

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

Všední: bežný, obvyklý, běžný, obecný, rutinní, běžný den, každodenní.