Kout

Význam: Kout je slovo, které označuje úzký prostor, záhyb nebo roh, který je často vymezen stěnami, zdí nebo nábytkem. Kout je často používán pro účely odpočinku nebo odpočinku a je často vybaven pohodlným ná

Slovo kout je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 5 synonym.

Synonyma k kout

Koutek je část prostoru, která je oddělena od ostatního prostoru a je zpravidla malá. Může sloužit k odpočinku, relaxaci nebo jako sklad pro věci.

Roh

Roh je v rovině dvou rovin či v prostoru tří rovin bod, kde se spojují dvě nebo více stran nebo hran. Může být také pojem pro rozdíl mezi dvěma nebo více věcmi.

Ústraní je odlehlá oblast, místo, kam se lidé odstěhují, aby zde žili v izolaci od ostatních. Často má takové místo klidnou atmosféru, která poskytuje odpočinek a relaxaci.

Zákoutí jsou místa, která se nachází mimo hlavní oblasti či cesty, obvykle skrytá a tichá místa s kouzelnou atmosférou.

Zátiší je obraz, který zobrazuje kombinaci předmětů, jako jsou knihy, květiny, nádobí, šperky nebo jiné osobní předměty, které jsou umístěny na stole, poličce nebo jiném podobném místě.