Konfidentský

Význam: Důvěrný, přísně tajný; důvěryhodný, skrytý, zajištěný.

Slovo konfidentský je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k konfidentský

Informátorský je adjektivum, které označuje věci, lidi a aktivity spojené s informacemi a šířením informací.

Udavačský je výraz pro označení osoby, která udává jiné osoby na policii nebo státním orgánům.