Komunikace

Význam: Komunikace je proces sdílení informací mezi dvěma nebo více stranami.

Slovo komunikace je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k komunikace

Cesta je přirozený nebo uměle vybudovaný pohybový prostředek, kterým se lidé mohou dostat z místa na místo.

Dorozumívání je proces komunikace mezi dvěma nebo více stranami, který pomáhá překonat jazykové, kulturní nebo jiné bariéry.

Sdělování je proces přenášení informací mezi dvěma nebo více stranami.

Silnice je cesta pro pohyb vozidel. Slouží k přepravě osob a nákladů mezi místy.

Jako prostý text: Spojení znamená součinnost nebo spojení věcí nebo lidí navzájem.

Styk je vzájemný kontakt mezi dvěma osobami nebo skupinami osob, při němž se vytváří nebo udržuje vzájemný vztah.

Veřejná doprava je systém transportu, který slouží k přepravě osob z místa na místo. Zahrnuje autobusy, tramvaje, metra, vlaky a další.