Klopýtnout

Význam: Klopýtnout znamená nečekaně se zakolísat a upadnout, často proto, že něco není dostatečně pevné.

Slovo klopýtnout je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k klopýtnout

Brknout znamená "udělat chybu, udělat něco špatně".

Nešikovné pohyby rychlostí, když se někdo snaží udělat něco, co není úplně snadné.

Udělat chybu znamená dopustit se omylu nebo selhání ve vykonávané činnosti.

Neúmyslně stoupat, klopýtnout nebo se o něco zakopnout.