Klid

Význam: Klid je stav ticha a míru, kdy buď člověk, nebo prostředí, nejsou rušeny vnějšími vlivy.

Slovo klid je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 12 synonym.

Synonyma k klid

Chladnokrevnost je schopnost člověka ovládat emoce a reagovat racionálně na nepříjemné situace.

Nečinnost označuje stav, kdy člověk nedělá nic a nevěnuje se žádné činnosti.

Nehybnost je stav, kdy se osoba nebo věc nemůže hýbat nebo se pohybovat.

Neklid je stav mysli, kdy je člověk napjatý, nervózní, podrážděný a trpí emočním napětím.

Odpočinek je stav, kdy se člověk odpoutá od každodenních starostí a odpočívá, odpočívá tělesně i duševně.

Pohyb je přesun nebo změna pozice tělesa v prostoru, může být buď samovolný nebo vyvolaný vnějšími silami.

Poklid je stav klidu a míru, který je charakterizován tichostí a harmonickým uspořádáním. Často se vyskytuje ve společenských situacích, kdy je důraz kladen na pohodu a dobré vztahy mezi lidmi.

Pokoj je stav, ve kterém neexistují žádné konflikty nebo hádky, a který je charakterizován klidem a klidnou atmosférou.

Rozčilení je stav plný zlosti, hněvu a vzteku, který člověka obvykle pohltí.

Schopnost uvažovat s rozvahou, prozíravost a trpělivost při zvažování konsekvencí jednání.

Ruch je pohyb nebo činnost lidí nebo vozidel, které vytváří hluk a vzrušení.

Ticho je stav nebo atmosféra bez zvuku, hluku nebo řeči.