Kavalírský

Význam: Kavalírský významně znamená galantní, noblesní a vychovaný; odkazuje k chování s ctí, zdvořilostí a laskavostí.

Slovo kavalírský je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k kavalírský

Čestný se týká způsobu, jakým jedná člověk. Jde o svědomitého a upřímného jedince, který je věrný svým slibům a je spolehlivý.

Charakterní se odkazuje na charakter člověka - schopnost se postavit k něčemu, vyrovnat se s tím a jednat čestně.

Dvorní se obecně označují lidé, kteří slouží králi, a jsou přítomni při dvorských ceremoniích.

Džentlmenský znamená vystihující chování a jednání, které je ohleduplné, slušné a ctící základní etické hodnoty.

Rytířský: znamená odvážný, chivalrous a čestný; odkazuje na hodnoty jako laskavost, odvaha, čest a loajalita.

Šlechetný je charakterizován jako čestný, správný a zdvořilý; je to někdo, kdo je ochoten udělat dobré skutky pro ostatní.

Šlechtický označuje osoby s privilegovanou společenskou pozicí, vyplývající z jejich aristokratického původu.

Štědrý: velkorysý, štědře smýšlející; sklony k dávání.

(bez definice)

Velkomyslnost je skutek, kdy se člověk rozhodne být shovívavý, laskavý a nesobecký.