Katarakt

Význam: Katarakta je oční stav, při kterém se zákal čočky oka způsobený jejím zakalením a ztrátou průhlednosti.

Slovo katarakt je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k katarakt

Peřej je proud vody, který se tvoří v úzkém kanále nebo mezi skalami, vytváří ho proudící voda s vysokou rychlostí.

Plácnutí rukou, případně jiné části těla, zpravidla s mírnou intenzitou, používané pro vyjádření významného prožitku či emoce.

Vodopád je proud vody, který spadá z vyššího místa do nižšího. Zpravidla tvoří kaskády, které se objevují v přírodě, ale mohou být i uměle vytvořené.