Kácet

Význam: Kácet znamená odstraňovat stromy a keře pomocí sekery nebo motorové pily.

Slovo kácet je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k kácet

Odstraňovat znamená odstranit nebo odstranit věci, jako jsou trůny, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

Řezání stromů, aby se získal dřevěný materiál nebo aby se uvolnil prostor.

Převrhovat znamená obcházet zákon nebo jinou autoritu a provádět činy, které jsou nezákonné nebo neetické.

Rozvracet znamená ničit, dezorganizovat nebo rozrušovat; konkrétněji se jedná o ničení nebo rušení harmonického stavu či systému.

Rušit znamená přerušovat či narušovat normální průběh, provádět činnosti, které jsou pro něco škodlivé.

Srážet znamená snižovat, odebírat, ubírat, odčerpávat, zmenšovat.