Jedinec

Význam: Jedinec je jedna osoba, jedna jediná existující jednotka, individuum.

Slovo jedinec je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k jedinec

Individuum je jednotlivec nebo jedinečná bytost vymezená svým vlastním charakterem, vlastnostmi, myšlením a vztahy.

Jednotlivec je osoba, která je zcela samostatná a nezávislá, nespadá pod žádné skupiny či organizace.

Kolektiv je skupina lidí sdružená k dosažení společných cílů; jejich spolupráce je založena na vzájemném respektu a vzájemné pomoci.

Osoba je fyzická bytost, která je právnickou osobou, může být fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Společenství je skupina lidí, kteří spojují společné zájmy, cíle a hodnoty.