Intonace

Význam: Intonace je skladba hlasu, která zahrnuje změny tónu, rytmu a intenzity, které dávají slovům větší význam a vyjadřují emoce. Intonace se využívá při mluvení a zpěvu a je důležitým nástrojem komunikace

Slovo intonace je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 0 synonym.