Instituce

Význam: Instituce jsou obecně organizace, které jsou zodpovědné za provádění určitých funkcí pro veřejnost nebo soukromou organizaci. Mohou se týkat různých oblastí, jako je vzdělávání, zdraví, sociální péče,

Slovo instituce je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k instituce

Orgán je součást lidského nebo zvířecího těla, která plní specifickou funkci.

Podnik je organizovaná činnost prováděná za účelem získání zisku.

Ústav je instituce, která poskytuje péči, vzdělávání nebo služby pro osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněnými skupinami.

Zařízení je souhrn prvků, které lze použít k provádění určitých úkonů nebo k výrobě produktu.