Inhalovat

Význam: Inhalovat znamená vdechnout plyn nebo prášek do plic prostřednictvím inhalátoru nebo jiného zařízení.

Slovo inhalovat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k inhalovat

Exhalovat je vydechovat, vypouštět plyn nebo paru z těla nebo z úst.

Vdechovat znamená dýchat a vhánět vzduch do plic.