Huhlavý

Význam: Huhlavý je adjektivum, které označuje osobu nebo věc, která je příliš sebestředná nebo naivní.

Slovo huhlavý je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k huhlavý

Bručivý: vyjadřuje nespokojenost, stížnosti nebo zlostné reakce; často podrážděný, trpící nebo stěžující se.

Mrmlavý je pojem, který se používá k popisu osoby, která mluví potichu, se zamumláním nebo vůbec ne.

Mumlavý je zvuk, který se někdy označuje jako šepot nebo šeptání. Často ho používají lidé při mluvení, aniž by si to uvědomili.

Reptavý znamená hlasitý, neobvykle hlasitý nebo nepříjemný hluk.

Žehravý: vyjadřující nespokojenost, rozčilení, stěžování; často se zdůrazňuje, že je to více než pouhý protest.