Hřiště

Význam: Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

Slovo hřiště je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k hřiště

Místo pro trénink, cvičení a výcvik, obvykle venku, pro sport, službu nebo zábavu.

Hrací plocha je místo pro hry, na kterém se hráči snaží dosáhnout stanoveného cíle.

Plac je místo, obvykle veřejně přístupné, kde se lidé setkávají nebo se zdržují.

Místo, kde se uskutečňují různé závody - např. auta, motocykly, lodě či běžci.