Hovno

Význam: Hovno je vulgarismus, který se používá pro označení něčeho nežádoucího, kritizovaného nebo směšného.

Slovo hovno je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k hovno

Bobek je název pro malou, bílou, huňatou, kulatou ptáčkovou sněhovou vločku.

Exkrementy jsou výkaly, které člověk nebo zvíře odpadávají.

Fekálie jsou odpadní produkty lidského trávení, jako je stolice a moč.

Hovnajs je výraz pro nečestné chování, které je založeno na podvádění a obcházení zákonů.

Hovnisko je hrubé slovo pro bahno, bláto či bahnitou měkkou půdu.

Kakanec je pták z čeledi kachní, s malým tělem, huňatým ocasem a dlouhým štíhlým hřbetem. Obývá břehy řek a jezer.

Lejno je nevábný zápach, který vychází z mokrého nebo znečištěného odpadu.

Lidské n. zvířecí výkaly jsou odpad, který produkují lidé a zvířata. Slouží jako zdroj bakterií a škodlivých látek pro životní prostředí.

Ne

Ne znamená záporná odpověď na otázku nebo negativní vyjádření nesouhlasu.

Nic

Nic je pojem označující absolutní nulovost, konkrétní absence čehokoliv.

Sračky jsou hříčka slov, která označuje jakýkoli nežádoucí, zbytečný nebo špatný výsledek nebo zážitek.

Vůbec nic znamená úplné nulové hodnoty, které nejsou ani dobré ani špatné, ale mají nulovou hodnotu.