Hněv

Význam: Hněv je silný, negativní emoční stav, charakterizovaný nespokojeností, vztekem a agresí.

Slovo hněv je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 11 synonym.

Synonyma k hněv

Klid je stav nebo nálada v prostředí bez napětí nebo rušení; jde o uvolnění, pohodu a harmonii.

Mrzutost je stav, kdy je někdo podrážděný, nevrlý nebo depresivní.

Nelibost je silné negativní emoce, která se vztahuje k nespokojenosti a odporu k něčemu nebo někomu.

Nenávist je silný, negativní cit, jehož cílem je účelově poškodit nebo omezit jinou osobu nebo skupinu lidí.

Nepřátelství je negativní vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, který se projevuje vzájemným odporem.

Rozhorlení je silný pocit vzteku nebo hněvu.

Spor je veřejný, vášnivý spor mezi dvěma nebo více stranami o něco.

Vztek je náhlý, silný, negativní emoční výbuch, charakterizovaný hněvem a nezřízenou agreseí.

Zášť je silná nenávist, kterou cítíme k druhému člověku nebo situaci. Je to silné a intenzivní vnitřní cit, který je obvykle způsoben uražením, zklamáním a zraněním.

Zloba je silná, zuřivá emoce, která často vede k hněvu, agrese a vášni.

Zlost je silný, někdy nekontrolovatelný emocionální stav, který se projevuje výbušností, agresemi a úzkostí.