Harmonie

Význam: Harmonie je stav klidu a souladu mezi dvěma nebo více elementy, které se doplňují a vytvářejí celistvý celek.

Slovo harmonie je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k harmonie

Asimilace je proces přijetí jedince nebo skupiny za součást větší společnosti, kterému často předchází změna jeho kulturních zvyků.

Nesouhlas, neshoda nebo nesoulad mezi lidmi, místy nebo věcmi.

Eufonie je harmonický zvuk lidského hlasu nebo hudebního nástroje, který je příjemný pro lidské ucho.

Ladnost je krása pohybu, elegance a plynulost. Je to jemnost pohybu a současně síla.

Soulad je harmonické vyvážení mezi věcmi, lidmi nebo myšlenkami; je to jejich plné sladění.

Souznění je společné porozumění mezi dvěma nebo více osobami, kterým dovoluje, aby se cítily propojené.

Souzvuk je hudební efekt, kdy se několik hudebních nástrojů nebo hlasů střídavě nebo současně doplňuje a vytváří harmonii.

Uměřenost je schopnost ovládat a regulovat své chování, aby bylo adekvátní situaci.

Vyrovnanost je stav, ve kterém se duševní, fyzická a emocionální síla člověka vyváží a poskytuje mu pohodu a citovou rovnováhu.

Vyváženost je stav, kdy jsou všechny části čehokoli ve správném poměru a v harmonii.