Finišovat

Význam: Finišovat je dokončit nějakou činnost nebo úkol, dosáhnout dobrých výsledků nebo úspěchu. Může to být na vědomostní soutěži, sportovním závodě, v práci nebo ve škole.

Slovo finišovat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k finišovat

Běžet znamená rychle se pohybovat po zemi, často bývá spojeno s myšlenkou útěku nebo honu. Je to jedna z nejjednodušších lidských pohybových aktivit.

Dokončovat znamená ukončit činnost nebo proces, dát dokumentům, práci nebo úkolu hotovou podobu.

Spurtovat znamená vykonat úkol nebo činnost rychle a se zvýšenou intenzitou.

Ukončovat znamená ukončit, dokončit, skončit nebo uzavřít.

Zakončovat znamená ukončit nebo dokončit něco, jako například činnost, proces nebo úkol.