Figura

Význam: Figura je obraz, tvar nebo symbol znázorňující nějakou myšlenku nebo význam.

Slovo figura je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k figura

Loutka je lidská nebo zvířecí figurína, která je ovládána ručně nebo mechanicky a používá se v divadle, při vystoupení nebo jiných formách zábavy.

Obrazec je geometrická figura, tvořená liniemi a úhlopříčkami, které mají určitou velikost a tvar.

Postava je charakter, osoba nebo postavou vyobrazený objekt ve fikci nebo mytologii.

Socha je umělecké dílo vytvořené z kamene, dřeva, hlíny, bronzu nebo jiného materiálu, které zobrazuje člověka, zvíře nebo abstraktní tvary.