Fakticky

Význam: Fakticky: skutečně, reálně, ve skutečnosti.

Slovo fakticky je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k fakticky

Nanejvýš skutečně, opravdu, ve skutečnosti, ve skutečnosti, ve skutečnosti.

Ve skutečnosti znamená "ve skutečnosti" to, co je skutečné a pravdivé, co se děje skutečně a objektivně.