Důraz

Význam: Význam slova je schopnost něco zdůraznit, což může být něčí názor, myšlenka nebo akce. Důraz může být vysvětlen jako proces, kterým se zvýrazní něčí názor nebo čin.

Slovo důraz je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k důraz

Bojovnost je silná vůle a odhodlání bojovat za svou věc nebo myšlenku. Je to vytrvalost a odvaha vybojovat nebo dosáhnout cíle.

Emfáze je silné zdůraznění něčeho; zdůraznění, které vyjadřuje názor, důležitost nebo vážnost.

Pádnost je ukazatel přesvědčivosti argumentu, resp. jeho důvodnosti a právní závaznosti.

Přízvuk je změna intonace v mluveném jazyce, která pomáhá vymezit slovní části a poskytuje informace o jejich významu.

Schopnost prosadit se, odvahu překonávat překážky a dosáhnout cíle.

Vehemence je silné, naléhavé projevování něčího názoru či emocí.

Zesílení je zvýšení intenzity čehokoliv - například zvuku, světla, síly, signálu nebo nálady.