Druh

Význam: Druh je každá skupina organismů, které se od sebe liší a mají společné znaky.

Slovo druh je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 10 synonym.

Synonyma k druh

Brach je označení pro člověka, který je nezadaný, svobodný a není vydaný za ženicha nebo nevěstu.

Kamarád je osoba, se kterou se cítíte pohodlně, můžete s ní sdílet své myšlenky a emoce a kterou můžete požádat o pomoc.

Muž je obecný označení pro dospělou lidskou bytost mužského pohlaví. Obvykle je to hlavní člen rodiny, který je odpovědný za její ochranu a živobytí.

Odrůda je rozdělení určitého druhu organismu do skupin podle jeho vlastností.

Přítel je člověk, se kterým se můžete spolehnout, který vás podporuje a s kterým sdílíte přátelství, důvěru a lásku.

Skupina je skupina lidí, kteří se sdružili k dosažení společného cíle nebo k podpoře jeden druhému.

Sorta je odvozené slovo z latinského "sortis", což znamená druh nebo kategorie. Obecně se používá pro rozlišení mezi různými typy věci nebo látek.

Společník je člověk, který sdílí s někým přátelství, podporu a zábavu.

Útvar je organizační jednotka, která je zařazena do vyšší struktury. Je definována jako jednotka, která má určité organizační a funkční vlastnosti.

Žánr je kategorie uměleckého díla nebo jiného druhu umění, které je označeno charakteristickými prvky.