Dosud

Slovo dosud je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k dosud

Dodnes znamená "až do současnosti" nebo "stále, i v současnosti".

Doposavad znamená "dosud", "zatím" nebo "až dosud".

Doposud znamená do současnosti nebo do nedávné doby.