Doposavad

Význam: Doposavad znamená "až dosud" nebo "dosud".

Slovo doposavad je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k doposavad

Dodnes znamená "dosud, až dosud, dosud, ještě". Je to často používané slovo pro popis časového období, které začalo v minulosti a trvá až do současnosti.

Význam slova doposud je "ještě nyní, do této chvíle; dosud, dokud".

Dosud znamená „zatím“ nebo „dosud“ a je používáno k popisu činu, který se ještě neuskutečnil nebo stavu, který stále trvá.