Domov

Význam: Domov je místo, kde se cítíme bezpeční a můžeme si užívat příjemného prostředí, klidu a pohodlí.

Slovo domov je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k domov

Byt

Byt je obytný prostor, který slouží k obývání a užívání jako domácnost.

Domovina je místo, kde se člověk cítí bezpečně a má právo na svobodu, obhajobu a sebeurčení.

Dům je stavební útvar nebo budova určená pro bydlení, obvykle se čtyřmi stěnami a střechou.

Internát je ubytovací zařízení pro studenty, kteří žijí a studují na vysoké škole nebo ve škole.

Obec je politický, administrativní a komunitní útvar, který je obvykle definován pomocí hranic a má samostatný zákonodárný orgán.

Otčina je vyjádřením lásky k místu, ve kterém žijeme, a k jeho obyvatelům. Jde o hluboké příslušnosti k domovu.

Rodina je skupina lidí spojená buď biologickými vazbami, nebo svazky uzavřenými svobodnou volbou, kteří sdílejí lásku, podporu a starost o sebe navzájem.

Rodný kraj je oblast, ve které člověk vyrůstal a nebo se narodil, je to země, kterou cítí jako domov.

Útulek (dětský) je zařízení, které poskytuje péči, ochranu a bezpečné prostředí pro děti, které nemají dostatečnou podporu nebo ochranu domova.

Vlast znamená národní, politickou, kulturní a sociální identitu, zahrnující historii, tradice, zvyky a hodnoty daného národa.