Disharmonie

Význam: Nesouhlas, nedostatek harmonie nebo nesoulad mezi lidmi nebo věcmi.

Slovo disharmonie je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k disharmonie

Harmonie je soudržnost, soulad a dobrá rovnováha mezi elementy, které vytvářejí celistvost a klid.

Nelibozvuk je výraz pro nepříjemné a odpuzující zvuky, které mohou být fyzické nebo psychické.

Nesoulad je stav, kdy dva nebo více faktorů nebo prvků nejsou v souladu jeden s druhým nebo nejsou v souladu se zákonem.