Cvičiště

Význam: Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

Slovo cvičiště je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k cvičiště

Buzerplac je slangové označení pro místo, kde se scházejí lidé, aby se bavili, tančili a poslouchali hudbu.

Cvičák je místo, kde se cvičí vojenské nebo policejní jednotky, nebo kde se provádí vojenské cvičení.

Execírplac je proces odstraňování nespolehlivých aktiv z účetních záznamů a jejich nahrazování bezpečnějšími aktivy.

Hřiště je prostor určený pro venkovní aktivity, jako je sport nebo hra.