Člověk

Význam: Člověk je nejvyšší živočišná forma na Zemi, jejíž vývoj je spojen s inteligencí, vysokou sociální schopností a schopností komunikace.

Slovo člověk je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k člověk

Bytost je jakýkoliv živý organismus, ať už člověk nebo zvíře, s vlastním vědomím a schopností prožívat emoce.

(bez definice)

Každý znamená všichni, všechny nebo všechno; znamená to všechny lidi, věci nebo situace.

Kdokoli znamená kohokoli, jakoukoli osobu nebo skupinu.

Mluvčí je osoba, která komunikuje jménem jiných jako oficiální zástupce nebo vysílač.

Muž je označení pro pohlaví člověka, které je založeno na genetickém pohlaví a mužských charakteristikách.

Někdo je osoba, kterou nelze identifikovat, nebo označení pro někoho, koho neznáme.

Osoba je jedinečný živý tvor, který je schopen rozumu a city a je společensky zodpovědný.