Chvět se

Význam: Chvět se je slovní spojení, které znamená ztuhnout nebo se třást v důsledku strachu nebo úzkosti.

Slovo chvět se je složena z 2 slov, obsahuje 8 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k chvět se

Strach z neznámého nebo z neúspěchu; odmítnutí riskovat nebo činit odvážné kroky.

Kmitat znamená rychle se pohybovat nebo se otáčet sem a tam.

Mihotat se znamená pohybovat se rychle sem a tam; být v pohybu a měnit rychle směr.

Strachovat se je vyjadřovat obavy a obavy z čehožsi nebo něčeho. Je to nadměrná úzkost a úzkost o někoho nebo něco.

Tetelit se znamená vyjadřovat strach, třást se nebo se třást v obavách nebo hrůze.

Třást se: neovladatelné tělesné křeče a vibrace, obvykle vyvolané strachem či úzkostí.

Vibrovat znamená otřásat se a vibrace způsobovat silnou vibraci.

Zachvívat se znamená přecházet přívaly silné emoce, často s třesem, které se projeví například smíchy, vztekem nebo pláčem.