Chatrný

Význam: Chatrný označuje něco, co je slabé, nevýznamné nebo nestálé.

Slovo chatrný je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k chatrný

Bídný je něco velmi špatného, ošklivého nebo nekvalitního.

Slovo "chabý" označuje slabou, neúplnou nebo nedostatečnou sílu, kvalitu nebo počet.

Nedostatečný = nespolehlivý / neúplný / nedostatečný / neuspokojivý.

Neduživý znamená slabý, nezdravý, nemocný až nemocný; může být použit k popisu osob i věcí.

Nevalný znamená mizerný, podprůměrný, nedostatečný či špatný.

Sešlý je adjektivum znamenající rozbitý, zničený, poškozený, ošoupaný, pošlý nebo ošuntělý.

Silný znamená mít sílu, odolnost, vytrvalost nebo energii.

Slabý znamená málo silný, slaboučký, neúčinný, nízký, oslabený.

Špatný = negativní, škodlivý, nedostatečný, neuspokojivý, nevhodný, neúspěšný.

Starý, zastaralý, opotřebovaný, ošuntělý; příslovce, které se používá k popisu těch, co jsou zanedbaní, nevyhovující či zastaralí.

Zchátralý se obvykle vztahuje k věcem nebo strukturám, které byly postupně opuštěny nebo zanedbávány, čímž se zhoršila jejich kvalita nebo tvar.

Zvětšený: zvětšený je to, co je větší než původní velikost nebo rozsah.