Čestný

Význam: Čestný je pojem označující osobu, která je příkladem poctivosti, čestnosti a důvěryhodnosti.

Slovo čestný je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k čestný

Nečestný znamená něco, co je nespravedlivé nebo nepravdivé; to, co je proti zásadám čestnosti a poctivosti.

Nectný znamená bezohledný, nemorální, neuctivý nebo nezdvořilý ve vztahu k něčemu nebo někomu.

Počestný znamená spravedlivý, čestný a ušlechtilý; odkazuje na osobu, která se chová čestně a jehož jednání je spravedlivé a čestné.

Oceněný, uznán, hodnocený, ctěný; obdarován pozorností, úctou a respektem.

Poctivost znamená jednat čestně, upřímně a správně; jednat v souladu se spravedlností a důsledně dodržovat závazky.

Řádný znamená "přesný, pořádný, dobře provedený, důsledný, správný a v souladu s předpisy".

Ryzí znamená čistý, nezkalený, nezměněný, nefalšovaný nebo autentický.

Vyznamenaný znamená oceněný, uznán, pochválen nebo odměněn.